Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp!
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp! (11/05/2015)
Sáng ngày 08.5, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm 2015-2020.

Quảng cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Bùi Công Hai, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, 54 đảng viên và các đoàn viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở.


Đ/c Nguyễn Hữu Sáng - TUV - Giám đốc Sở phát biểu tại Đại hội


Đại hội đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 11 đồng chí; bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.Đại biểu tiến hành bỏ phiếu để bầu BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ mới


Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt

Báo cáo tại Đại hội đã nêu, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt. Các Chi bộ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tố chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh niên, thi đua – khen thưởng, tôn giáo, thi đua – khen thưởng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Sở theo hướng tinh gọn và hiệu quả; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, bổ nhiệm cán bộ được Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm thực hiện kịp thời và đúng quy định. Đa số cán bộ công chức nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ và tính chuyên nghiệp trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành nội vụ của tỉnh. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng….
 Đ/c Võ Hồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, nổi bật là việc lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở và ngành nội vụ góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Có những đột phá, cách làm hay sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, tổ chức triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Đồng chí cũng mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tiếp tục lãnh, chỉ đạo đảng viên, công chức viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Tổ chức, tạo điều kiện cho đảng viên, công chức, viên chức học tập Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt Nghị quyết 13 của Đảng, xây dựng và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Theo Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  691 Bản in Quay lại

Tin đã đưa