Thanh tra công tác nội vụ theo Kế hoạch tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Thanh tra công tác nội vụ theo Kế hoạch tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (09/04/2015)
Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2015. Ngày 01/4, Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành công tác thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

 Đoàn Thanh tra gồm 04 người, do ông Bùi Văn Lý, Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn. Nội dung thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế, tiền lương và hợp đồng lao động tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các đơn vị trường học thuộc Sở, giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 28/2/2015. Thời gian thanh tra 10 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đ/c Bùi Văn Lý - Chánh Thanh tra Sở công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Theo Internet

Lượt xem:  605 Bản in Quay lại

Tin đã đưa