UBMTTQ phường Minh An tổ chức buổi tập huấn về nắm bắt dư luận xã hội và Luật hòa giải ở cơ sở năm 2018
UBMTTQ phường Minh An tổ chức buổi tập huấn về nắm bắt dư luận xã hội và Luật hòa giải ở cơ sở năm 2018 (21/05/2018)
Chiều ngày 18/5/2018, tại Hội trường TT VHTT phường Minh An. UBMT phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên về nắm bắt dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật hòa giải ở cơ sở năm 2018. Đến dự Hội nghị tập huấn có trên 70 người tham dự.

Qua Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cộng tác viên về công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đảm bảo chính xác, kịp thời giúp các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên và chất lượng hòa giải. Gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Đ/c Bùi Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy phường chủ trì buổi tập huấn.

Nguồn tin: UBMT TQ phường Minh An

BBT

Lượt xem:  258 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường