Số liệu Kinh tế
Số liệu tổng hợp > Số liệu Kinh tế
Số liệu kinh tế
(15/05/2015)
Năm 2010 - 2014
 
STT
 
Ngành
 
Năm
 
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
1
TM-DV-DL
31.152
37.350
39.744
52.575
55.144
2
TTCN
11.042
11.420
14.459
17.776
19.840
3
Ngư nghiệp
45.200
74.900
81.800
85.628
88.400
4
Nông nghiệp
4.800
5.216
6.620
4.641
4.500

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường