Hội đồng nhân dân
Giới thiệu > Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
(19/03/2022)
1. Ông Lê Ngọc Anh - Chủ tịch HĐND phường
Số điện thoại: 0974.159.109

2. Bà Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐND phường
Số điện thoại: 0905.552.982

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường