Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Đảng ủy
(14/03/2022)
- Ông Lê Quang Trung - Bí thư Đảng ủy
Số điện thoại: 0914.057.212

- Ông Lê Ngọc Anh - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường
Số điện thoại: 0974.159.109

- Ông Nguyễn Trần Vũ - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường
Số điện thoại: 0983.321.863

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường