UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ
UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ (18/07/2022)
Chiều ngày 6/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022. Ông Võ Nễ -Thành ủy viên, PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, cơ quan, đơn vị, khối phố và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XIII,nhiệm kỳ 2019-2024 tham dự.

                  Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024 cũng là thời điểm mà Cán bộ và Nhân dân  phường Cửa Đại phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đó là: Dịch covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và kéo dài, thời tiết thất thường, tình hình sạt lỡ bờ biển, bồi lấp cửa lạch…đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, đời sống Nhân dân, hoạt động của Mặt trận và sự phát triển chung của địa phương. Nhưng dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, điều hành của Chính quyền, MTTQ Việt Nam phường cùng với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tích cực trong lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn thử thách và dấy lên nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với an sinh xã hội, tạo được sự đồng thuận, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN tại địa phương. Trong đó, tập trung quán triệt, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương; nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về  Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11; về biển đảo,về công tác phòng chống dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…thu hút gần 2.000 lượt người tham dự. Khai thác tốt các kênh thông tin như thông qua  đội ngũ CTV nắm bắt dư luận của MTTQ phường, tổ trưởng tổ đoàn kết, qua tiếp xúc cử tri, Zalo, facebook, Mặt trận phường đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân đặc biệt là tình hình đời sống Nhân dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 để tổng hợp phản ánh với Đảng ủy, Chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng cốt cán phong trào, người có uy tín tiêu biểu trong các tôn giáo, phối hợp với Chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo Luật Tín ngưỡng tôn giáo, nhất là các ngày lẽ trọng của Tôn giáo; duy trì mô hình “ 2 phòng, 3 giữ” về ANTT và  mô hình tuyến đường tự quản về môi trường tại Chùa Phước An.

                    Mặt trận phường luôn xác định việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc , kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 là  nhiệm vụ trọng tâm, hằng năn, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai  tốt các hoạt động với các nội dung thiết thiết thực như: Hội trại, Hội thi, các hoạt động VHVN-TDTT, các trò chơi dân gian...thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, làm cho Ngày 18/11 thực sự là Ngày hội của toàn dân. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể triển khai công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn phường.Vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân,  Nhân dân trong và ngoài địa phương hỗ trợ trên 4.000 suất quà trị giá gần 1 tỉ đồng hỗ trợ cho Nhân dân khó khăn. Phối hợp với đoàn thể của phường tổ chức nấu 5.180 suất ăn phục vụ các khu cách ly và các chốt kiểm soát dịch covid-19 trên địa bàn thành phố với kinh phí trên 150 triệu đồng .Ngoài ra, với phương châm “ Không ai bị bỏ lại phía sau” Mặt trận và các đoàn thể của phường đã kịp thời đến tận hộ gia đình hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ hàng trăm hộ khó khăn đột xuất, ốm đau…Tập trung phối hợp triển  cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Duy trì tổ chức Mittinh hưởng ứng Ngày môi trường hế giới 5/6; các phong trào tự quản trong Nhân dân. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên duy trì  thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hằng tháng cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 1 hộ khó khăn sửa chữa nhà ở với kinh phí 10 triệu động, đề nghị Mặt trận cấp trên hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết với kinh phí 40 triệu động cho hộ thoát nghèo; hỗ trợ cho 51 lượt học sinh đi học với kinh phí 23.100.000 đồng; hỗ trợ sinh kế cho 1 hộ thoát nghèo với kinh phí 15 triệu đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 35 trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, ốm đau, khó khăn với kinh phí 55 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 334 trường hợp với kinh phí 127 triệu đồng. Ngoài ra, nhân các dịp Lễ, Tết, bão lụt, dịch bệnh, Mặt trận phường đã phối hợp với Chính quyền, các đoàn thể vận động hỗ trợ cho Nhân dân khó khăn  hàng ngàn suất quà và tổ chức nhiều phiên chợ 0 đồng quà trị giá trên 1,5 tỉ đồng, giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

                     Ủy ban MTTQ Việt Nam phường luôn chú trọng và tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền, đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân, các Diễn đàn góp ý đội ngũ cán bộ công chức, lực lượng Công an Nhân dân. Tổ chức 41 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường  với 2.877 lượt cử tri tham dự. Duy trì việc tiếp công dân tại phòng tiếp công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân đề xuất với các cấp thẩm quyền; phối hợp với Chính quyền thường xuyên củng cố các  tổ hòa giải ở khu dân cư hoạt động hiệu quả. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền đường lối đối ngoại góp phần động viên Nhân dân tại địa phương  thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Vận động Việt kiều về thăm thân và những người con quê hương đang sinh sống, làm ăn xa địa phương hỗ trợ hàng ngàn suất quà trị giá trên 1 tỉ đồng  cho Nhân dân địa phương khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán và dịch covid-19. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, đội ngũ CTV nắm bắt dư luận của Mặt trận phường và Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Tăng cường các họt động phối hợp với HĐND-UBND phường triển khai nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các chương trình, quy chế phối hợp đạt hiệu quả góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ KT-XH, QPAN hằng năm.

                   Với phương châm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024 là “ Thực chất, hiệu quả”, nữa nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại đã năng động, sáng tạo, đoàn kết tập hợp Nhân dân triển khai khá hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024 bằng những nhiệm vụ, phần việc cụ thể, tác động đến tư tưởng và đời sống Nhân dân. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ luôn  tranh thủ sự lãnh đạo, hướng dẫn của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam  thành phố; sự chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức thành viên, các ngành liên tịch, các cơ quan, đơn vị, trường học  và các khu dân cư …tạo nên sức mạnh tổng hợp để tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng phường Cửa Đại: Giàu đẹp, văn minh, an toàn, thân thiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.                           

 

Trần Ngọc Thanh - CT. UBMTTQVN phường

Lượt xem:  195 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường