Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận trong việc triển khai công tác bầu cử Trưởng khối phố trên địa bàn phường Cửa Đại
Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận trong việc triển khai công tác bầu cử Trưởng khối phố trên địa bàn phường Cửa Đại (05/07/2022)
Cùng với 54 thôn, khối phố trên địa bàn thành phố Hội An, Phường Cửa Đại tiến hành tổ chức bầu cử trưởng khối phố vào ngày Chủ nhật, ngày 10/7/2022, đây là ngày hội của toàn dân nhằm phát huy quyền dân chủ trong việc lựa chọn bầu ra Trưởng khối phố có phẩm chất chính trị, có đạo đức, uy tín, có khả năng vận động, tập hợp quần chúng, đầy tinh thần trách nhiệm với Đảng, với Nhân dân địa phương.

           

             Nhiệm kỳ 2019-2022 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch covid-19 nhưng 3 vị Trưởng khối phố phường Cửa Đại đã có nhiều cống hiến và đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, thực hiện khá tốt nhiệm vụ chủ tịch UBND phường uỷ quyền, nhất là công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn dân cư. Các vị luôn tranh thủ sự lãnh đạo Đảng uỷ -HĐND-UBND-UBMT, các ngành đoàn thể của phường; đặc biệt là sự quan tâm của cấp uỷ Chi bộ và sự giúp đỡ tận tình của các tầng lớp Nhân dân ở khối phố, cùng với tập thể quân dân chính  đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể tổ chức triển khai và vận động Nhân dân thực hiện tốt nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn dân cư, góp phần cùng toàn phường hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh hằng năm.

            Trưởng khối phố nhiệm kỳ này  là 5 năm ( 2022-2027), nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, do vậy việc bầu cử Trưởng khối phố là rất quan trọng, đây là cánh tay nối dài của phường trong việc triển khai thực hiện và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là mục tiêu xây dựng phường Cửa Đại : Giàu đẹp, văn minh, an toàn và thân thiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVIII đề ra, đòi hỏi Trưởng khối phố phải đảm bảo các tiêu chuẩn đó là : Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, kiên quyết đấu tranh bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của công dân. Trưởng khối phố phải là người có hộ khẩu thường xuyên ở khối phố và đủ 21 tuổi trở lên, có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác, được Nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu, có năng lực và phương pháp vận động, tổ chức cho nhân dân thực hiển tốt công việc của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao.

               

                Để tổ chức tốt Ngày bầu cử trưởng khối phố trên địa bàn phường Cửa Đại đảm bảo dân chủ, công khai và đúng bước quy trình hướng dẫn; Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với UBND phường Cửa Đại xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai, ban hành quyết định Công bố ngày bầu cử; quyết định thành lập 3 tổ bầu cử ở 3 khối phố ; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng khối là cử tri đại diện hộ gia đình của toàn khối phố, đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật; chuẩn bị kế hoạch về công tác tuyên truyền, trang trí trực quan tại các trục đường chính, các điểm công cộng của Phường và taị các Nhà văn hóa khối phố, nơi diễn ra Hội nghị bầu cử khối trưởng.

               

               Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường xây dựng kế hoạch về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử Trưởng khối phố, trong đó chú trọng tiêu chuẩn ứng cử viên, đồng thời cũng chú trọng tình hình thực tế của khối phố để giới nhân sự một cách hợp lý. Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận 3 khu dân cư luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch của  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về quy trình, triển khai các bước về giới thiệu nhân sự ứng cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027. Trưởng ban Công tác Mặt trận chủ động hội ý với Cấp ủy chi bộ về dự kiến nhân sự, tổ chức Hội nghị ban Công tác Mặt trận để đi đến thống nhất. Trên cơ sở đó tổ chức Hội nghị cử tri nhằm thảo luận tiêu chuẩn, giới thiệu, thống nhất người ứng cử Trưởng khối phố. Nhìn chung qua Hội nghị cử tri của các các Ban công tác Măt trận, số lượng cử tri đại diện hộ gia đình tham dự khá đông, các hội nghị diễn ra dân chủ, sôi nổi và đầy tinh thần trách nhiệm dưới sự chủ trì của Trưởng ban Công tác Mặt trận. Các hội nghị đều được Nhân dân thống nhất giới thiệu một người ứng cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027. Sau đó Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức hội nghị ấn định danh sách chính thức những người ứng cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027.  

            

               Đến ngày 28/6/2022, trước ngày diễn ra bầu cử 12 ngày, Ban công tác Mặt trận 3 khối phố phường Cửa Đại đã hoàn thành các bước hiệp thương dự kiến giới thiệu nhân sự Trưởng khối trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là bước cơ bản và quang trọng nhất trong công tác bầu cử Trưởng khối phố với sự cố gắng, trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận khu dân cư .

 

                Từ nay đến ngày bầu cử Trưởng khối phố ban Công tác Mặt trận tiếp tục giữ vai trò quan trọng đó là tham gia tổ bầu cử, trong đó trưởng ban công tác Mặt trận làm tổ trưởng, các thành viên Ban công tác Mặt trận làm thành viên, tham gia lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, danh sách người ứng cử, tiểu sử tóm tắt và tiến hành niêm yết theo quy định, tập trung công trang trí tại khu dân cư, tại nhà văn hóa khối phố, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, ra quân dọn vệ sinh môi trường nhằm tạo không khí sôi nổi chào mừng Ngày hội Nhân dân bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027.                                                            

 


 

 

Trần Ngọc Thanh - CT. UBMTTQVN phường

Lượt xem:  141 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường