Mặt trận Cửa Đại tổ chức Tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư
Mặt trận Cửa Đại tổ chức Tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư (17/06/2022)
Sáng ngày 17/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, các vị đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể của phường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khối phố và thành viên ban Công tác Mặt trận 3 khu dân cư tham dự.

      

              Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Cửa Đại đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xác định đúng vai trò,vị trí của Ban Công tác Mặt trận trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua ở địa phương. Qua thực tiễn hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn phường cho thấy vai trò, vị trí của Ban công tác Mặt ở khu dân cư vốn đã quan trọng lại càng quan trọng hơn trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn phục  hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch covid-19; luôn thể hiện là cầu nối vững chắc để đưa ý Đảng vào lòng dân, là kênh truyền tải thông tin từ chính quyền đến mọi người dân một cách nhẹ nhàng, sâu sắc thông qua giao tiếp gần gũi, thân thiện, lắng nghe và thấu hiểu; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong khu dân cư đề nghị với Cấp ủy chi bộ và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào  xây dựng đời sống văn hóa; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia tổ hòa giải, lực lượng nòng cốt, thực hiện tốt việc giám sát  ở khu dân cư;  phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư, đặc biệt là công tác phòng chống dịch covid-19 tại khu dân cư…  tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương .

         Từ những kết quả đạt được và những tại của Ban công tác Mặt trận 3 khu dân cư trên địa bàn phường trong thời gian qua , buổi Tọa đàm có nhiều ý kiến tham gia thảo luận sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, hiến kế các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận ở khu dân cư trong giai đoạn mới, đặc biệt là giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch covid-19; trong đó tập trung việc quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi ủy chi bộ với công tác cán bộ Mặt trận và hoạt động của Ban công tác Mặt trận KDC, tiếp tục đổi mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong điều kiện mới, tạo điều kiện để phát huy và nâng cao vai trò giám sát; tạo điều kiện cho Ban công tác Mặt trận chủ động làm tốt hơn vai trò trung tâm, là cầu nối vững chắc để đưa ý Đảng vào lòng dân, đưa các phong trào thi đua, các hoạt động của Mặt trận tới Nhân dân.

         Tại buổi tọa đàm các vị đại biểu và thành viên Ban công tác Mặt trận 3 khu dân cư nghe đồng chí Nguyễn Thị Vân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận thành ủy Hội An quá triệt Kết luật số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “ Về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Trần Ngọc Thanh - CT. UBMTTQVN phường

Lượt xem:  198 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường