UBND phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027
UBND phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027 (27/05/2022)
Sáng ngày 24/5/2022, UBND phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng khối phố trên địa bàn phường năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 trong cán bộ chủ chốt của phường và lãnh đạo ba khối phối.

            

             

            

                Theo đó, thời gian diễn ra bầu cử là ngày chủ nhật 10/7/222. Tại hội nghị Đảng uỷ đã quán triệt thông tri số 07-TT/TU ngày 22/02/2022 của Thành uỷ Hội An về lãnh đạo công tác bầy cử trưởng thôn, khối phố trên địa bàn Thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2022-2027; UBND phường triển khai kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND phường về tổ chức bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn phường. UBMTTQVN phường triển khai kế hoạch qui trình hiệp thương bầu cử Trưởng khối phố trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2022-2027.

               Để công tác bầu cử đạt kết quả cao, Ban thường vụ Đảng uỷ phường đã giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong BTV, Đảng uỷ viên đứng điểm tại từng chi bộ khối phố làm việc trực tiếp với Chi uỷ chi bộ rà soát đội ngũ cán bộ từng khối phố, cùng với Ban công tác Mặt trận khối dự kiến danh sách; tham dự hội nghị cử tri trong khối để thảo luận tiêu chuẩn và danh sách những người ứng cử; Tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu thống nhất nhân sự ứng cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027. Các nội dung công tác chuẩn bị bầu cử đã được Đảng uỷ - UBND - UBMTTQVN phường triển khai đồng bộ để góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn phường.

 

Lượt xem:  184 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường