UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (08/10/2021)
Chiều ngày 6/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng, cũng là chuyên đề năm 2021 cho đối tượng là quần chúng tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024, cán bộ Chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể của khối phố và 35 tổ trưởng tổ đoàn kết ở khu dân cư. Đây là lớp học thứ 3 của địa phương, sau lớp của Đảng bộ và Hội Nông dân phường.

          

          Hội nghị nghe Đ/c Nguyễn Thị Vân -Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận, Báo cáo viên Thành ủy Hội An quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII, về thành tựu, quan điểm, đường lối, chủ trương chiến lược của Đảng, trong đó tập trung nhấn mạnh vai rò “ Dân là gốc, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cuội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời quán triệt một số nội quan trọng chuyên đề năm 2021“ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

          Hội nghị đã giúp cho cán bộ khối phố, tổ đoàn kết của khu dân cư nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Hội nghị thực hiện tốt 5K về công tác phòng chống dịch covid-19.

Trần Ngọc Thanh - CT. UBMTTQVN phường

Lượt xem:  197 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường