Hội nghị tổng kết biểu dương các mô hình khuyến học khuyến tài tiêu biểu
Hội nghị tổng kết biểu dương các mô hình khuyến học khuyến tài tiêu biểu (24/07/2020)
Sáng ngày 22/7, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị tổng kết biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và các điển hình khuyến học tiên tiến giai đoạn 2015-2019

                Sáng ngày 22/7, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị tổng kết biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020  và các điển hình khuyến học tiên tiến giai đoạn 2015-2019.

               5 năm qua phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến cả về hành động và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là những người làm công tác khuyến học, khuyến tài từ phường đến khu dân cư, gia đình, dòng họ, đơn vị. Từ 12 tổ chức hội với 540 hội viên năm 2015, đến nay đã phát triển, nâng lên 19 tổ chức hội với 810 hội viên, chiếm 13,2% trên tổng dân số toàn phường. 5 năm qua, Hội khuyến học của phường và các ban, chi hội trực thuộc đã huy động kinh phí gần 1 tỉ đồng, cấp học bổng, khen thưởng cho 4.230 học sinh ở các cấp học; riêng Câu lạc bộ học sinh sinh viên của phường đã tổ chức gặp mặt, phát thưởng các sinh viên, các em thi đổ đại học, cao đẳng, các em học sinh giỏi các cấp học với hơn 500 phần thưởng trị giá gần 200 triệu đồng. Các mô hình học tập theo Quyets định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020 được triển khai và dạt hiệu quả thiết thực, đến cuối năm 2019 trên địa bàn phường có 788/1280 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, 4/5 Tộc đạt dòng họ học tập, 3/3 khu dân cư đạt danh hiệu cộng đồng học tập và 8/9 cơ quan đạt danh hiệu đơn vị học tập đăng ký xây dựng đơn vị học tập.

              

              Tại hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 15 gia đình, 3 Chi hội khuyên học khối phố, tộc Lê Văn, tộc Trần văn khối Phước Trạch, Chi hội khuyến học Công đoàn phường Cửa Đại và Chi hội khuyến học Trường tiểu học Đỗ Trọng Hường đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong những năm qua.

 

Trần Ngọc Thanh - CT. UBMTTQVN phường

Lượt xem:  212 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường