Sáng ngày 22.9 Chủ nhật, đồng loạt 3 khối phố trên địa bàn phường đã tổ chức bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2019 -2022, với hình thức bỏ phiếu kín
Sáng ngày 22.9 Chủ nhật, đồng loạt 3 khối phố trên địa bàn phường đã tổ chức bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2019 -2022, với hình thức bỏ phiếu kín (30/09/2019)
Sáng ngày 22.9 Chủ nhật, đồng loạt 3 khối phố trên địa bàn phường đã tổ chức bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2019 -2022, với hình thức bỏ phiếu kín. Đây là hoạt động chính trị quan trọng diễn ra ở 13 xã phường trên địa bàn TP Hội An

 

Sáng ngày 22.9 Chủ nhật, đồng loạt 3 khối phố trên địa bàn phường đã tổ chức bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2019 -2022, với hình thức bỏ phiếu kín. Đây là hoạt động chính trị quan trọng diễn ra ở 13 xã phường trên địa bàn TP Hội An. Trước đó, các khối phố đã làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình hướng dẫn, đảm bảo thời gian và tính dân chủ. Qua đó, giúp bà con cử tri lựa chọn người hội đủ các tiêu chuẩn, bầu làm trưởng khối phố, cuộc bầu cử diễn ra nhanh gọn, thuận lợi, đúng quy trình, được 100% cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu và đồng thuận cao nên chưa đến 11 giờ sáng, các khối phố đã hoàn tất công tác bầu cử.

 

UBND phường Cửa Đại

Lượt xem:  363 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường