triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình; luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới
triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình; luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới (13/09/2019)
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 01/KHLT giữa UBND và các đoàn thể Hội PN-CCB-ĐTN- ND ngày 29 tháng 8 năm 2019 về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình; luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới cho đối tượng là hội đoàn viên các đoàn thể

Thực hiện kế hoạch liên tịch  số 01/KHLT giữa UBND và các đoàn thể Hội PN-CCB-ĐTN- ND  ngày 29 tháng 8 năm 2019 về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình; luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới cho đối tượng là hội đoàn viên các đoàn thể. Thời gian diễn ra vào các ngày 4-7/9/2019  tại 3 khu thiết chế văn hóa khối phố thu hút trên 150 hội đoàn viên tham gia. Đây là đợt hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội đoàn viên nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật.

Hội LHPN phường

Lượt xem:  9 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường