Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018 và phương án năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018 và phương án năm 2019 (05/08/2019)
UBND phường Cửa Đại tổ chức tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018 và phương án năm 2019

 

quang cảnh Hội Nghị

Nhìn chung nhờ quá trình chuẩn bị tương đối tốt, mặc dầu trong năm 2018 địa phương đã bị ảnh hưởng do các đợt áp thấp nhiệt đới, tình hình sạt lởtại các khu vực kè, nhưng nhờ làm tốt công tác tham mưu và chuẩn bị tốt phương án ngay từ đầu mùa mưu bão, sự phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ phường đến khối phố và nhân dân toàn phường, sự quan tâm giúp đỡ của TP, các cơ quan đơn vị làm giảm những thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân, giúp nhân dân vượt qua những khó khăn tiếp tục sản xuất, ổn định đời sống

UBND phường Cửa Đại

Lượt xem:  429 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường