HĐND phường tổ chức thành công kỳ họp bất thường nhằm thống nhất đề án sát nhập khối phố
HĐND phường tổ chức thành công kỳ họp bất thường nhằm thống nhất đề án sát nhập khối phố (19/10/2018)
HĐND phường tổ chức thành công kỳ họp bất thường nhằm thống nhất đề án sát nhập các khối phố trên địa bàn phường

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới , sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chủ trương của Tỉnh, Thành phố về sáp nhập thôn, khối phố. Sau khi tổ chức họp dân tại 5 khối phố để lấy ý kiến Nhân dân về chủ trương sáp nhập các khối phố trên địa bàn phường; Sáng ngày 12/10.2018, HĐND phường Cửa Đại khai mạc kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường thông qua  Đề án sáp nhập các khối phố trên địa bàn phường. Hiện tại phường Cửa Đại có 05 khối phố Phước Tân, Phước Trạch, Phước Hòa, Phước Thịnh, Phước Hải với tổng diện tích tự nhiên 224,9 ha, 1.370 hộ, 5883 nhân khẩu gồm 35 tổ dân cư.

Theo đề án, sau khi sáp nhập, phường Cửa Đại còn lại 3 khối phố; sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số khối phố Phước Hải và Phước Thịnh thành khối phố Phước Hải với diện tích tự nhiên 89,24 ha, gồm 446 hộ, 2.063 nhân khẩu, 12 tổ dân cư. Sáp nhập toàn bộ diện tích khối phố Phước Trạch, Phước Hòa sáp nhập thành khối phố Phước Trạch với diện tích tự nhiên 78,1 ha, gồm 608 hộ gồm 16 tổ dân cư. Giữ nguyên khối phố Phước Tân và mở rộng 1 phần diện tích khối phố Phước Trạch về hướng Khu đô thị Phước Trạch- Phước Hải với diện tích sau sáp nhập là 75,6 ha, gồm 296 hộ với 7 tổ dân cư. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất  biểu quyết  100%

 Như vậy sau khí sáp nhập các khối phố Phường Cửa Đại có 03 khối phố với 1.370 hộ và 35 tổ dân cư.

Tú Yên

Lượt xem:  521 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường