Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Hội LHPN phường tổ chức sơ kết quý I, triển khai công tác quý II và sơ kết 02 năm thực hiện Nghi quyết 05/BCT
(17/04/2018)
Vào lúc 14g 30 phút ngày 5 tháng 4 năm 2018, TT Hội LHPN phường tiến hành sơ kết công tác Hội PN quý I, triển khai công tác quý II; Và sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Vào lúc 14g 30 phút ngày 5 tháng 4 năm 2018, TT Hội LHPN phường tiến hành sơ kết công tác Hội PN quý I, triển khai công tác quý II; Và sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          Về dự với Hội nghị có các cô các chị là ủy viên BCH Hội LHPN phường và các đồng chí đại biểu lãnh đạo BTV Đảng ủy- TT HĐND- TT UBND- TT UBMTTQVN của phường đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

          Cũng trong dịp này chi Hội PN khối Phước Thịnh tổ chức thu gom ve chai định kỳ tháng 3 năm 2018 để gây quỹ tặng quà cho HVPN khó khăn vào dịp cuối năm.

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường