UBND xã Cẩm Thanh ban hành Quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn
UBND xã Cẩm Thanh ban hành Quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn (21/06/2022)
Ngày 01/6/2022, UBND xã Cẩm Thanh ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND về công bố ngày bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã

Quyết định nêu; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019. Nghị quyết 09 Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và UBTWMTTQVN về thực hiện pháp Lệnh dân chủ ở cơ sở, Thông tư 04/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố. Quyết định 20/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố, Kế hoạch 611 KH/UBND ban hành ngày 17/3/2022 về triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2022- 2027 và KH số 29 của UBND xã Cẩm Thanh ban hành ngày 10/5/2022 về triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2027 trên địa bàn xã.

  Theo đó, căn cứ luật định trên, Ngày 01/6/2022 Chủ tịch UBND xã ban hành công văn số 69/ QĐ-UBND  về công bố ngày bầu cử trưởng thôn trên đia bàn xã Cẩm Thanh vào Chủ nhật ngày 10/7/2022 sắp tới. Nội dung công văn nhấn mạnh; Yêu cầu Đài truyền thanh, các ban ngành đoàn thể, các cấp ủy, Ban nhân dân thôn công báo rộng rãi nội dung quyết định này để nhân dân và cử tri biết.

 

Lượt xem:  7 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường