Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
9 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 87/KT
Tình hình dịch bệnh đốm trắng trên tôm nuôi
Môi trường 14/02/2020
2 12/CV-NV
Về việc
Hành chính 25/02/2020
3 449/TB-UBND
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Hội An
Hành chính 20/02/2020
4 449/TB-UBND
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Hội An
Hành chính 20/02/2020
5 449/TB-UBND
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Hội An
Hành chính 20/02/2020
6 104/TB-HÐND
Đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2020
Du lịch 06/11/2019
7 TB/TYT
Tiêm vaccin phòng bệnh bavhj hầu
Hành chính 06/11/2019
8 TB/TYT
Tiêm vaccin phòng bệnh bạch hầu
Hành chính 06/11/2019
9 TB/TYT
Tiêm vaccin phòng bệnh bạch hầu
Hành chính 06/11/2019

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường