Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
9 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 87/KT
Tình hình dịch bệnh đốm trắng trên tôm nuôi
Môi trường 14/02/2020
2 12/CV-NV
Về việc
Hành chính 25/02/2020
3 449/TB-UBND
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Hội An
Hành chính 20/02/2020
4 449/TB-UBND
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Hội An
Hành chính 20/02/2020
5 449/TB-UBND
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Hội An
Hành chính 20/02/2020
6 104/TB-HÐND
Đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2020
Du lịch 06/11/2019
7 TB/TYT
Tiêm vaccin phòng bệnh bavhj hầu
Hành chính 06/11/2019
8 TB/TYT
Tiêm vaccin phòng bệnh bạch hầu
Hành chính 06/11/2019
9 TB/TYT
Tiêm vaccin phòng bệnh bạch hầu
Hành chính 06/11/2019

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường