Đảng bộ Cẩm Thanh tổng kết thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH- QPAN năm 2023, đề ra phương hướng kế hoạch cho năm 2024 và quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Đảng bộ Cẩm Thanh tổng kết thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH- QPAN năm 2023, đề ra phương hướng kế hoạch cho năm 2024 và quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. (16/01/2024)
Sáng ngày 22/12, Đảng bộ Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH- QPAN năm 2023, đề ra phương hướng kế hoạch cho năm 2024. Cũng trong dịp này Đảng bộ đã quán triệt trong toàn đảng viên về Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Theo báo cáo, năm qua Đảng bộ tập trung quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21 của BCH TW Đảng; Qui định 37 về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ cài đặt định danh điện tử VNEID, đốn đốc triển khai thực hiện các dự án các hạng mục hạ tầng dân sinh,tính đến nay đãhoàn thành 11 công trình, 07 công trình đang triển khai thi công, 02 công trình đang làm hồ sơ phê duyệt, tập trung chỉ đạo việc thực hiện các tiêu chí mới đối với các thôn thực hiện XD NTM kiễu mẫu năm 2023, duy trì chất lượng 3 thôn đạt khu dân cư NTM nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2022- 2023, xã duy trì đạt 19/19 tiêu chí xã NTM, và 15/19 tiêu chí xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí 2022-2025.

Quốc phòng an ninh đảm bảo ổn định, công tác PCCC được chú trọng. Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”được triển khai ở 5 điểm tại 3 thôn, hàng trăm hộ đã trang bị bình chữa cháy. Trên lĩnh vực quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác CCHC và chuyển đổi số tiếp tục nâng cao chất lượng phục nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được duy trì thường xuyên.

Mặt trận TQ, các đoàn thể tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hội đoàn viên chấp hành thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định khác tại địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước.

Về công tác xây dựng Đảng, năm qua kết nạp 8 quần chúng ưu tú vào Đảng đạt 100% Nghị quyết đề ra, giới thiệu 12 quần chúng khác tham gia lớp cảm tình Đảng và đề nghị cấp trên xét trao Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên tròn tuổi đảng.

Ghi nhận những nổ lực của các tập thể chi bộ, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, Thành ủy và Đảng ủy xã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể Chi bộ và hàng chục cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Nguyễn Hùng Linh Bí thư Đảng bộ xã tặng giấy khen cho các tập thể

Đ/c Bùi Minh Thuận (Bìa phải) PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và Đ/c Trần Chiến PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho các cá nhân

Dịp này Hội nghị cũng đã dành thời gian để đồng chí Nguyễn Hùng Linh Bí thư Đảng bộ xã quán triệt cho đảng viên trong toàn Đảng bộ về Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Quy định 85-QĐ/TW là Quy định mới và được ban hành rất kịp thời, nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, Quy định 85-QĐ/TW chỉ rõ các nội dung mà cán bộ, đảng viên cần thực hiện khi thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân; trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quản lý, giám sát cán bộ đảng viên sử dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân.

Đ/c Nguyễn Hùng Linh Bí thư Đảng bộ xã quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư

 

Lượt xem:  31 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường