Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 3/T6)
Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 3/T6) (17/06/2022)
NỘI DUNG BẢN TIN
  • Giới thiệu Kế hoạch Chuyển đổi số Quảng Nam 2022
    • Chỉ tiêu cụ thể
    • Giải pháp thực hiện
  • Tin tức

Quảng Nam phân bổ hơn 10,8 tỷ đồng số hóa dữ liệu hộ tịch

Quảng Nam triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số Ngày hội TechFest Quảng Nam lần thứ III năm 2022

Sở Tài nguyên và Môi tăng cường triển khai CSDL về đất đai

Huyện Nam Trà My duy trì vùng xanh trên bản đồ thể chế của tỉnh

Kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Huyện Duy Xuyên đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Xã Quế Phú đẩy mạnh chuyển đổi số

  • Câu chuyện Chuyển đổi số và cải cách hành chính

Quảng Nam đẩy mạnh thanh toán điện tử Kinh tế số đem lại lợi ích cho nhân dân

  • Văn bản mới

Tổng hợp các văn bản liên quan Chương trình Chuyển đổi số

  • Kết quả Bản đồ thực thi thể chế Quảng Nam đến 15/6/2022

Xem Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 3/T6)

Lượt xem:  112 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường