Bộ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Bộ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (16/03/2022)
Danh mục 114 bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Ban hành theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND, ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Bộ TTHC trên lĩnh vực Công thương: Xem chi tiết >>

2. Bộ TTHC trên lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư: Xem chi tiết >>   

3. Bộ TTHC trên lĩnh vực Tài nguyên và môi trường:  Xem chi tiết >>   

4. Bộ TTHC trên lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội: Xem chi tiết >>   

 5. Bộ TTHC trên lĩnh vực Nội vụ:  Xem chi tiết >>   

6. Bộ TTHC trên lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn:  Xem chi tiết >>  

7. Bộ TTHC trên lĩnh vực Hộ tịch:  Xem chi tiết >>   

8. Bộ TTHC trên lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: Xem chi tiết >>   

9. Bộ TTHC trên lĩnh vực Giao thông vận tải:  Xem chi tiết >>

 

Lượt xem:  77 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường