Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã (07/03/2022)
Ngày 16/12/2021 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kèm theo Quyết định này danh mục gồm 114 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể:
1. Lĩnh vực công thương: 02 thủ tục hành chính. XEM TẠI ĐÂY
2. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 03 thủ tục hành chính. XEM TẠI ĐÂY
3. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 03 thủ tục hành chính. XEM TẠI ĐÂY
4. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 07 thủ tục hành chính. XEM TẠI ĐÂY
5. Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: 18 thủ tục hành chính. XEM TẠI ĐÂY
6. Lĩnh vực nội vụ: 15 thủ tục hành chính. XEM TẠI ĐÂY
7. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 10 thủ tục hành chính. XEM TẠI ĐÂY
8. Lĩnh vực tư pháp: 43 thủ tục hành chính. XEM TẠI ĐÂY
9. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 05 thủ tục hành chính. XEM TẠI ĐÂY
10. Lĩnh vực giao thông vận tải: 08 thủ tục hành chính. XEM TẠI ĐÂY

Lượt xem:  102 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường