Sở Nội vụ Quảng Nam triển khai khảo sát trực tuyến lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính.
Sở Nội vụ Quảng Nam triển khai khảo sát trực tuyến lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính. (08/08/2021)
Ngày 2/8/2021 UBND thành phố Hội An ban hành Công văn số 2210 về việc đề nghị phối hợp triển khai khảo sát trực tuyến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Qua khảo sát sẽ giúp có thêm kênh thông tin đánh giá về những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, đồng thời ghi nhận những kỳ vọng, mong muốn người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh, tiếp thu các ý kiến góp ý, góp phần phục vụ xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trọng tâm của tỉnh trong thời gian đến.

Người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến bằng cách truy cập vào đường dẫn cchc.quangnam.gov.vn vào Banner “KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” và cung cấp thông tin theo mẫu phiếu.

Thời gian thực hiện khảo sát lấy ý kiến: Từ ngày 16/7/2021 đến ngày 30/8/2021.

Xem công văn 2210

Lượt xem:  284 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường