Uỷ ban MTTQVN xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026
Uỷ ban MTTQVN xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 (23/02/2021)
Thực hiện theo Kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT ngày 28/01/2021 của Uỷ ban MTTQVN thành phố Hội An về việc tham gia công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thông báo số: 23/TB-HĐND ngày 04/02/2021 của Thường trực HĐND xã về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Cẩm Thanh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 17/02/2021, Uỷ ban MTTQVN xã Cẩm Thanh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Hòa - Bí thư Đảng ủy, Đ/c Trần Chiến, PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT. HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể theo thành phần quy định.

Tại Hội nghị các đại biểu thống nhất tổng số đại biểu được bầu vào HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định là 26 đại biểu trên tổng số 52 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử. Trong đó khối Đảng: 02 người, khối Nhà nước: 15 người, khối Mặt trận và các tổ chức thành viên: 08 người, khối LLVT: 04 người, thôn: 18 người và các thành phần khác: 05 người

Hội nghị đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật MTTQ Việt Nam; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 1186 và Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác Bầu cử.

Sau Hội nghị Ban Thường trực UBMTTQVN xã đã ban hành thông báo đến các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan Nhà nước, các thôn, các thành viên khác được biết để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026  nhằm đảm bảo theo cơ cấu, thành phần, số lượng mà Ban Thường trực UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã nhất trí thông qua đúng theo luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2015.

Lượt xem:  220 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường