Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020
Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 (14/01/2021)
Sáng ngày 13/01/2021, UBND xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Chủ tịch UBND Nguyễn Hùng Linh, kiêm chủ tịch HĐ-ANQP xã chủ trì Hội nghị, về dự có trung tá Thiều Quang Sỹ Chính trị viên phó BCHQS Tp. Bí thư Đảng ủy, kiêm chính trị viên BCHQS xã Trần Thị Thu Hòa

Xác định công tác Quốc phòng - quân sự - địa phương là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác của Đảng và nhà nước, đồng thời là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chính quyền địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2020, Chủ tịch UBND xã mong muốn Hội nghị tập trung thảo luận góp ý bổ sung các biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác QP- QSĐP 2020 đồng thời làm tốt hơn trong năm 2021.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Linh  chủ trì Hội nghị

Năm qua, Đảng ủy Cẩm Thanh đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 12 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh”. Theo đó Hội đồng GDQP- AN, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội luôn được kiện toàn, củng cố, đi vào hoạt động, công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể bám sát cơ sở hoạt động, Đảng uỷ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, lực lượng nòng cốt, sẵn sàng đối phó với chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Tổ chức quán triệt Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP-QSĐP và Nghị quyết Đảng các cấp cho cán bộ xã, thôn và cho hầu hếtlực lượng dân quân, Chi bộ QS xã hoàn thành chỉ tiêu công tác phát triển đảng trong lực lượng dự bị bị động viên, tổ chức phúc tra chất lượng quân dự bị I nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.  Điều động LLDQCĐ, LLDQ tại chỗ và LLDQ binh chủng tham gia các lớp tập huấn, và huấn luyện năm thứ 1 tại CQQS thành phố đảm bảo thời gian và quân số theo quy định. Phối hợp vận động thanh niên trong độ tuổi khám sức khỏe và động viên 100% thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ.Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, trong năm đã bổ sung 02 hồ sơ cho đối tượng theo quyết định 62 của TTg  Chính phủ, vận động xây dựng nhà tình nghĩa 2 triệu đồng.

Công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật đúng qui định. Lập kế hoạch và triển khai tốt cuộc vận động 50 và các biện pháp an toàn, phối hợp với công an tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đạt hiệu quả.

Kết quả nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương năm 2020, cán bộ chiến sỹ LLDQ xã Cẩm Thanh được HĐTĐ khen thưởng BCHQS thành phố công nhận là đơn vị dẫn đầu cụm xã, đứng thứ nhì toàn thành phố 

Lượt xem:  363 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường