Đảng bộ Cẩm Thanh tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng năm 2020
Đảng bộ Cẩm Thanh tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng năm 2020 (24/12/2020)
Đảng bộ xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ lãnh đạo phát triển KT-VH-XH-QPAN và công tác xây dựng Đảng năm 2020- đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 vào sáng ngày 22/12 vừa qua.

Năm qua chịu ảnh hưởng kép bởi dịch bệnh Covid-19 và các đợt bão lũ nên kinh tế của địa phương suy giảm đáng kể. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Thành ủy và bằng các giải pháp tích cực, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó một số lĩnh vực đạt và vượt, song, cũng có những chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt rất thấp, Tổng lượt khách lưu trú trong năm ước đạt 35.000 lượt khách, đạt 26,32 % so với cùng kỳ và đạt 23,33% kế hoạch năm, theo đó đời sống của người dân và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá trị ngành du lịch-thương mại giảm sút rõ rệt.

Về sản xuất nông nghiệp, ước đạt 43,5 tỷ, tăng 8,19%. Giá trị khai thác và nuôi trồng thuỷ hải sản cũng đật ở mức trung bình. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 ước đạt 166 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 42,% so với cùng kỳ và đạt 40,48% so với  kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,12 triệu đồng/người/ năm.

Xã tập trung triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại khu vực Đồng Giá, Thanh Đông và củng cố Hợp tác xã rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông. Năm 2020 xã được công nhận hoàn thành xuất sắc chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2015-2020, và đạt danh hiệu thi đua “Chung sức xây dựng NTM”.

Giá trị sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  đạt 9,3 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 52,01% so với cùng kỳ .Tổng thu ngân sách ước đạt 42,37 tỷ đồng, vượt 36,57% dự toán thành phố giao

Xã đã hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới gắn với qui hoạch không gian phát triển để đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 Chính sách người có công, bảo trợ xã hội và các chế độ cho các đối tượng khác được thực hiện thường xuyên kịp thời. Đến nay đã chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid theo Nghị quyết 42/NQ- của Chính phủ cho hơn 3.815 đối tượng.

Năm 2020 toàn xã có 2.146 hộ đạt danh hiệu GĐVH chiếm tỷ lệ 97,19%; có 6/6 thôn đạt danh hiệu văn hóa; 9/9 tộc đạt danh hiệu tộc văn hóa; 5/5 đơn vị đạt danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 3 thôn đạt chuẩn KDC-NTM kiểu mẫu và xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao. An ninh trật tự an toàn xã hội được tăng cường,  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, Đảng uỷ hoàn thành việc tinh giản, bố trí, sắp xếp bộ máy và các chức danh từ xã đến thôn đảm bảo quy trình đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII.

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2020 Đảng ủy, Ban tuyên giáo làm tốt công tác phối hợp với HĐND, UBND, UBMT TQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành ở xã trong việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh theo Nghị quyết Đảng bộ năm 2020, đặc biệt chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2020 và Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp.

Trong năm, kết nạp 7/9 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 01 đảng viên hết thời gian dự bị và cho ra khỏi Đảng 01 đảng viên vì lý do điều kiện kinh tế gia đình. Việc đánh giá, xếp loại Đảng viên và các chi bộ được triển khai thực hiện kịp thời. Kết quả, xếp loại có 11/11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 100%), 2/11 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 18,2%). Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ có 334 đồng chí, trong đó có 302 được đánh giá cụ thể: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ có 217 đồng chí (tỷ lệ 89,1%);  Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 52 đồng chí (tỷ lệ 17,2); Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 33 đồng chí (tỷ lệ 10,9%).

Đ/c Trần Thị Thu Hòa - Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã tặng giấy khen cho các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Lượt xem:  278 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường