Đảng bộ Cẩm Thanh tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và sinh hoạt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020)
Đảng bộ Cẩm Thanh tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và sinh hoạt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020) (21/05/2020)
Sáng ngày 19/5 Đảng bộ Cẩm Thanh tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và sinh hoạt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020). Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Nguyễn Thị Vân.

     Đọc diễn văn tại buổi lễ Bí thư Đảng ủy xã Trần Thị Thu Hòa khẳng định; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu của chúng ta, từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời đầy oanh liệt, gian khổ hi sinh, vô cùng cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất người cộng sản kiên trung, trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Theo con đường mà Người đã chọn, Quân và dân ta đã nhất tề đứng lên đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng đến nay đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

      Dịp nảy Đảng bộ có 8 Đảng viên tròn tuổi được nhận Huy hiệu, trong đó Đảng viên cao nhất 70 năm tuổi Đảng và  thấp nhất là 30 tuổi Đảng. Thay mặt cho các Đảng viên được nhận huy hiệu, đ/c Lê Văn Sáu, Đảng viên 40 năm tuổi Đảng thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đã hứa tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp chung của địa phương trong những năm tới. Dù bất cứ ở đâu, dù tuổi cao, sức lực có giảm nhưng nguyện là người cộng sản tiêu biểu, gương mẫu trong mọi trong trào ở địa phương, cùng tổ chức Đảng cơ sở chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đ/c Nguyễn Thị Vân -Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy và đ/c Trần Thị Thu Hòa - Bí thư Đảng ủy xã trao tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên 

     Cũng tại hội nghị này Đảng bộ đã tổ chức quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lượt xem:  484 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường