HỘI THẢO THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ KHU HỆ SINH THÁI RỪNG DỪA NƯỚC XÃ CẨM THANH
HỘI THẢO THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ KHU HỆ SINH THÁI RỪNG DỪA NƯỚC XÃ CẨM THANH (15/08/2019)
Sáng ngày 9/8/2019, UBND xã Cẩm Thanh đã tổ chức chương trình hội thảo tham vấn các bên liên quan xây dựng kế hoạch quản lý khu hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh

Với mục tiêu nhằm giới thiệu các hoạt động của dự án, định hướng, xác  định giao quyền cộng đồng quản lý hệ sinh thái dừa nước, xây dựng kế hoạch qui chế quản lý. Tại buổi hội thảo các đại biểu tham dự cũng đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến rừng dừa đây cũng là cơ sở thực tiễn để Ban điều hành dự án tiếp tục triển khai hiệu quả dự án “Bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh trên cơ sở giao quyền cho cộng đồng tại xã Cẩm Thanh” trong thời gian đến.

Lượt xem:  458 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường