ĐẢNG ỦY XÃ CẨM THANH TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW8 KHÓA XII VÀ CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05 NĂM 2019
ĐẢNG ỦY XÃ CẨM THANH TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW8 KHÓA XII VÀ CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05 NĂM 2019 (15/01/2019)
sáng ngày 11/01/2019 Đảng ủy xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng và chuyên đề chỉ thị 05 năm 2019 cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Vân - UV BTV Thành ủy Bí thư Đảng ủy xã báo cáo viên đã truyền tải toàn bộ các nội dung của Hội nghị TW8 gồm:

-Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015”

-Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”

-Kết luận về “Tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2018”

-Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Cũng tại hội nghị, đảng viên Đảng bộ cũng được học tập chỉ thị 05 chuyên đề 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lượt xem:  576 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường