Công đoàn cơ quan UBND xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2019