Trao tặng huy hiệu 40, 50 và 70 tuổi Đảng cho 5 Đảng viên trong Đảng bộ