Hội Cựu chiến binh- Cựu quân nhân xã Cẩm Thanh tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác Hội năm 2016
Hội Cựu chiến binh- Cựu quân nhân xã Cẩm Thanh tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác Hội năm 2016 (07/12/2016)
Sáng ngày 1/12 Hội Cựu chiến binh- Cựu quân nhân xã Cẩm Thanh tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác Hội năm 2016
tham dự có ông Lê Thọ Cường PCT Hội CCB Thành phố, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng ANQP xã Cẩm Thanh Lê Thanh

Phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ cán bộ Hội viên CCB- CQN xã nhà tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh chống lại nhữung quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN và sự bình yên của nhân dân. Nòng cốt trong việc vận động cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động TD tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc,  xây dựng ĐSVH – NTM. Làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị đẩy mạnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước khác

Lượt xem:  404 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường