Đảng ủy xã Cẩm Thanh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm
Đảng ủy xã Cẩm Thanh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm (07/10/2016)
Ngày 30/9, Đảng ủy xã Cẩm Thanh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Bí thư Đảng bộ chủ trì hội nghị.

  Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chính quyền, mặt trận đoàn thể và các thôn triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của bộ xã đề ra. Kinh tế cơ bản ổn định, các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế được duy trì và phát triển tốt, công tác chính sách được quan tâm thường xuyên. Tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn ổn định. Năm 2016, tổng thu ngân sách của xã đạt 80% so chỉ tiêu giao. Trong năm đã xóa 21 nhà tạm cho hộ chính sách, hộ nghèo, trong đó 5 hộ xây mới, giá trị mỗi căn hộ 50 triệu đồng. Tình hình an ninh trật tự tiếp tục được ổn định và giữ vững. Việc triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được thực hiện và chấp hành nghiêm. Thực hiện nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, 9 tháng qua, đã phát triển được 10 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch, cử 8 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng.
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2016, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng để hoàn thành xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình mở rộng phát triển ngành nghề, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ- du lịch; đầu tư phát triển mô hình kinh tế như trồng và phát triển vườn rau hữu cơ, nuôi trồng thủy hải sản, khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, môi trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch.

Lượt xem:  552 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường