Ủy ban nhân dân
Hoạt động > Ủy ban nhân dân
UBND xã Cẩm Thanh ban hành Quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn
(21/06/2022)
Ngày 01/6/2022, UBND xã Cẩm Thanh ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND về công bố ngày bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã

Quyết định nêu; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019. Nghị quyết 09 Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và UBTWMTTQVN về thực hiện pháp Lệnh dân chủ ở cơ sở, Thông tư 04/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố. Quyết định 20/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố, Kế hoạch 611 KH/UBND ban hành ngày 17/3/2022 về triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2022- 2027 và KH số 29 của UBND xã Cẩm Thanh ban hành ngày 10/5/2022 về triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2027 trên địa bàn xã.

  Theo đó, căn cứ luật định trên, Ngày 01/6/2022 Chủ tịch UBND xã ban hành công văn số 69/ QĐ-UBND  về công bố ngày bầu cử trưởng thôn trên đia bàn xã Cẩm Thanh vào Chủ nhật ngày 10/7/2022 sắp tới. Nội dung công văn nhấn mạnh; Yêu cầu Đài truyền thanh, các ban ngành đoàn thể, các cấp ủy, Ban nhân dân thôn công báo rộng rãi nội dung quyết định này để nhân dân và cử tri biết.

 

Lượt xem:  8 Bản in Quay lại


Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Thanh tổ chức sơ kết nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN quý I/2022. 04/05/2022

Với nổ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và nhân dân toàn xã, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả nhất định:

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ 15/04/2022

Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số.

BẢN TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ TUẦN 14/2022 15/04/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:

Thành phố Hội An tổ chức Ngày hội “Tư vấn tuyển sinh” năm 2022 21/03/2022

Nhằm tư vấn cho người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân, gia đình đáp ứng nhu cầu của xã hội và cung cấp thông tin về cơ hội việc làm qui trình và điều kiện tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động. Qua đó giúp người lao động có được sự định hướng đúng đắn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho nghề nghiệp của mình.

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân 12/03/2021

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức xã Cẩm Thanh

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch UBND xã 12/03/2021

Căn cứ lịch tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật tiếp công dân năm 2013; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. Nay UBND xã Cẩm Thanh thông báo về lịch tiếp công dân năm 2021 như sau:

Lịch tiếp công dân năm 2020 của Chủ tịch UBND xã 12/03/2021

Căn cứ lịch tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật tiếp công dân năm 2013; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. Nay UBND xã Cẩm Thanh thông báo về lịch tiếp công dân năm 2020 như sau:

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh năm 2019 12/03/2021

UBND xã Cẩm Thanh ban hành lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh năm 2019.

Xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020. 14/01/2021

Ngày 12/1/2021 Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn XH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Cẩm Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thượng tá Phó Trưởng CA thành phố Lương Văn Giải và Bí thư Đảng ủy xã Trần Thị Thu Hòa về dự và phát biểu chỉ đạo.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường