Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM THANH
(23/07/2019)
THƯỜNG TRỰC ỦY BAN

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hùng Linh

ĐT cơ quan: 02353.861.420

ĐT di động: 0905 842 242

PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Minh Thuận

ĐT cơ quan: 02353.861.420

ĐT di động: 0906 545 549

ỦY VIÊN ỦY BAN

Trần Văn Phúc (Trưởng công an xã)

 ĐT di động: 0935 828 717

ỦY VIÊN ỦY BAN

Nguyễn Tư (Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã)

 ĐT di động: 0984 151 579

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường