Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM THANH
(23/07/2019)
THƯỜNG TRỰC ỦY BAN

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hùng Linh

ĐT cơ quan: 02353.861.420

ĐT di động: 0905 842 242

PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Minh Thuận

ĐT cơ quan: 02353.861.420

ĐT di động: 0906 545 549

ỦY VIÊN ỦY BAN

Trần Văn Phúc (Trưởng công an xã)

 ĐT di động: 0935 828 717

ỦY VIÊN ỦY BAN

Nguyễn Tư (Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã)

 ĐT di động: 0984 151 579

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường