Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM THANH
(23/07/2019)
THƯỜNG TRỰC ỦY BAN

CHỦ TỊCH 

Trần Chiến

ĐT cơ quan: 02353.861.420

ĐT di động: 0906 512 647

PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Huyền Trân

ĐT cơ quan: 02353.861.420

ĐT di động: 0905 838 454

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thuý Diễm

ĐT cơ quan: 02353.861.420

ĐT di động: 0978 855 367

ỦY VIÊN ỦY BAN

Trần Văn Phúc (Trưởng công an xã)

 ĐT di động: 0935 828 717

ỦY VIÊN ỦY BAN

Lê Thanh Hội (Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã)

 ĐT di động: 0932 446 409

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường