Hội đồng nhân dân
Giới thiệu > Hội đồng nhân dân
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM THANH
(23/07/2019)
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Trần Chiến

ĐT di động: 0906 512 647

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đinh Bình

ĐT di động: 0988 493 479

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường