Hội đồng nhân dân
Giới thiệu > Hội đồng nhân dân
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM THANH
(23/07/2019)
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Trần Chiến

ĐT di động: 0906 512 647

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đinh Bình

ĐT di động: 0988 493 479

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường