Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
ĐẢNG ỦY XÃ CẨM THANH
(23/07/2019)
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Trần Thị Thu Hòa

ĐT cơ quan: 02353.933.003

ĐT di động:  0989.227.759

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY 

Trần Chiến

ĐT di động: 0906 512 647

 PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Hùng Linh

ĐT di động: 0905 842 242

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường