Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
ĐẢNG ỦY XÃ CẨM THANH
(23/07/2019)
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Nguyễn Hùng Linh

ĐT cơ quan: 02353.933.003

ĐT di động:  0905.842.242

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY 

Bùi Minh Thuận

ĐT di động: 0906 545 549

 PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND 

Trần Chiến

ĐT di động: 0906 512 647

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường