Sở Lao động thương binh và xã hội Tỉnh Quảng Nam kết hợp UBND Phường Cẩm Phô Tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 2019
Sở Lao động thương binh và xã hội Tỉnh Quảng Nam kết hợp UBND Phường Cẩm Phô Tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 2019 (06/03/2019)
Sở Lao động thương binh và xã hội Tỉnh Quảng Nam kết hợp UBND Phường Cẩm Phô Tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 2019

              Chiều 5-73, tại Hội trường,  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội,  Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND phường Cẩm Phô tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019. 


Quang cảnh Hội nghị tập huấn 


         Trong thời gian qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các địa phương trong cả nước được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Các chính sách pháp luật về bình đẳng giới từng bước được hoàn thiện. Khoảng cách giới trong giáo dục ngày càng được thu hẹp. Phụ nữ ngày càng thụ hưởng với nam giới trong các dịch vụ công về y tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, số lượng phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực lao động và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, vấn đề định kiến giới, hạn chế về cơ hội việc làm, chênh lệch về thu nhập giữa nữ giới và nam giới vẫn còn tồn tại trong các tầng lớp xã hội và nhóm dân cư. Trình độ học vấn chuyên môn và nghề nghiệp của phụ nữ còn thấp so với nam giới. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ nghèo còn cao, phụ nữ cao tuổi, đơn thân, tàn tật chưa được xã hội quan tâm đúng mức. Những tệ nạn xã hội đang có tác động tiêu cực đến đời sống phụ nữ, trẻ em gái có xu hướng gia tăng.Mục tiêu của Hội nghị tập huấn là nhằm cung cấp thông tin, định hướng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và các chương trình bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Góp phần giảm khoản cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có ngu cơ bất bình đẳng giới cao.

 

Đ/c Trần Thị Thu Hương – Trưởng ban Chăm sóc bảo vệ phụ nữ và trẻ em – Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở LĐTB&XH Tỉnh Quảng Nam báo cáo viên tại hội nghị

              Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ được nghe Đ/c Trần Thị Thu Hương - Trưởng Ban chăm sóc bảo vệ phụ nữ và trẻ em - Sở LĐTB&XH Tỉnh Quảng Nam giới thiệu 3 chuyên đề về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, gồm: Lồng ghép giới trong lĩnh vực chính trị, Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và chuyên đề Tổng quan kết quả triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các địa phương.

Mạnh Tú

Mạnh Tú

Lượt xem:  515 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường