Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về sát nhập sắp xếp lại tổ, khối phố trên địa bàn Phường Cẩm Phô.
Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về sát nhập sắp xếp lại tổ, khối phố trên địa bàn Phường Cẩm Phô. (19/10/2018)
Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về sát nhập sắp xếp lại tổ, khối phố trên địa bàn Phường Cẩm Phô.

                 Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để sát nhập thôn theo Chỉ thị 30 -CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại thôn,  tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Hướng dẫn 1304/HD-SNV về việc xây dựng Đề án, quy trình lập hồ sơ, thủ tục đề nghị sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Trong hai đêm 8-9/10/2018 tại TCVH 8 khối phố, tổ đề án  UBND Phường Cẩm Phô tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến cử tri về  xây dựng chính quyền và sát nhập tổ, khối phố trên toàn địa bàn phường .

Đ/c Ngô Nguyên Thọ - CT. UBMTTQVN Phường trình bày nôi dung đề án

             Tại hội nghị, cử tri đã nghe phương án sát nhập tổ, khối phố và trưng cầu ý kiến cử tri. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Tại hội nghị nhiều ý kiến đưa ra thảo luận xoay quanh việc sẽ sáp nhập; việc đặt tên sau khi sáp nhập; ngoài việc thống nhất sáp nhập thôn,  cử tri cũng có ý kiến cần sắp xếp, ổn định ban quân dân chính thôn để sớm đi vào ổn định…Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đưa ra như: việc lấy tên thôn sao cho hù hợp với truyền thống, lịch sử địa phương. Sau khi hợp nhất quản lý dân cư như thế nào?

             Tại Hôi nghị lãnh đạo địa phương cũng đã giải thích về mục đích của chủ trương sát nhập thôn đó là việc sát nhập khối phố là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm tin gọn bộ máy chính quyền cơ sở, đảm bảo việc quản lý đất đai tốt hơn. Ranh giới giữa các khối phố được phân định rõ ràng hơn. Bộ máy cán bộ khối phố gọn nhẹ, tăng được lương và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc so với trước đây.Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại khối, tổ dân phố, phải gắn với sắp xếp bố trí lại cán bộ đủ năng lực, trình độ, uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm để sớm đi vào ổn định và hoạt động hiệu quả.

Mạnh Tú

Lượt xem:  360 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường