Gặp mặt kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10/1956 – 15/10/2014
Gặp mặt kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10/1956 – 15/10/2014 (15/05/2015)
Tối ngày 15/10/2014 tại hội trường. Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Phường Cẩm Phô đã tổ chức gặp mặt thân mật các anh chị là cán bộ hội viên thanh niên nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Hội LHTNVN 15/10. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 58 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam. Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Phường Cẩm Phô luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, đi theo tiếng gọi của Đảng, Đoàn và Hội Liên Hiệp thanh niên tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước.
Ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên Phường Cẩm Phô đều khẳng định vai trò trên các lĩnh vực đời sống. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Phường  đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng” và chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”nhằm cổ vũ, động viên, hỗ trợ thanh niên vươn lên trong học tập, lao động sáng tạo; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng, sức trẻ, thi đua tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 
Đây là dịp để cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên toàn phường phát huy tinh thần tình nguyện, ra sức học tập, rèn luyện, lao động và chiến đấu theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, phấn đấu trở thành thế hệ thanh niên mới “Vừa hồng”; “Vừa chuyên”

 

 

UBND Phường Cẩm Phô

Lượt xem:  599 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường