Ủy ban MTTQVN phường Cẩm An tổ chức Hội nghị “Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân phường Cẩm An năm 2022"
Ủy ban MTTQVN phường Cẩm An tổ chức Hội nghị “Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân phường Cẩm An năm 2022" (22/08/2022)
Thực hiện Quy định số 11- QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Được sự thống nhất của Đảng ủy, UBND phường Cẩm An, vào sáng ngày 12/8/2022, tại hội trường UBND phường, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN phường Cẩm An tổ chức Hội nghị “Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân phường Cẩm An năm 2022”.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND; đồng chí Đinh Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường. Cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UB MTTQVN, các ngành đoàn thể của phường, cùng các đồng chí Bí thư Chi bộ, Quân dân chính, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân các khối phố.
Tại Hội nghị Đồng chí Đinh Dũng thay mặt lãnh đạo địa phương thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian