Đảng bộ phường Cẩm An tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ khối phố Tân Thịnh nhiệm kỳ 2017 - 2020
Đảng bộ phường Cẩm An tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ khối phố Tân Thịnh nhiệm kỳ 2017 - 2020 (10/05/2017)
Sáng ngày 29/4/2017, tại Hội trường UBND phường Cẩm An, Chi bộ Tân Thịnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là đơn vị được Đảng ủy phường Cẩm An chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Đại hội Chi bộ khối phố Tân Thịnh nhiệm ký 2017 - 2020Đại hội Chi bộ khối phố Tân Thịnh, phường Cẩm An nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi của cả nước thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn bộ quang cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể phường, Bí thư 11 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, 18 đảng viên của chi bộ khối phố Tân Thịnh và các Đảng viên sinh hoạt tại địa bàn nơi cư trú.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ trước đã đề ra. Kiểm điểm Cấp ủy với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên các mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh; đảm bảo an sinh xã hội và công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tại khối phố.

Tiến hành bầu cử Cấp ủy Chi bộ khối phố Tân Thịnh nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trình độ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Cấp ủy Chi bộ khối phố Tân Thịnh, nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt đại hội

Sương Nhi

Lượt xem:  620 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường