Đảng bộ phường Cẩm An tổ chức Đại hội lần thứ XVII (NK 2015 – 2020) (18/05/2015)
Đảng bộ phường Cẩm An tổ chức Đại hội lần thứ XVII (NK 2015 – 2020) (18/05/2015) (12/06/2015)
Đảng bộ phường Cẩm An vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của 153 đảng viên. Đồng chí Kiều Cư – Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã đến dự và phát hiểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ phường đánh giá, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do những tác động bất lợi của quá trình đô thị hóa; bất cập trong quản lý quy hoạch và những vướng mắc tồn đọng trong công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư; sự chậm trễ, kéo dài về tiến độ thực hiện các dự án du lịch và đô thị ven biển nhưng Đảng bộ phường đã lãnh đạo nhân dân thực hiện đạt được những thành tựu quan trọng.

Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng bình quân 16,14%, mạnh nhất là nhóm dịch vụ - du lịch - thương mại: 22,24%. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng đã xác định, ngành dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm tỷ trọng 71%, ngư - nông nghiệp 27%, tiểu thủ công nghiệp 2%. Thu ngân sách tăng dần theo từng năm, bình quân 18%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư.

Hơn 700 hộ dân đã đồng thuận với chủ trương về thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư tại 7 dự án với tổng diện tích đất bị thu hồi hơn 612 ngàn mét vuông. Tổng số hộ được giao đất tái định cư là 294 hộ. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Đến nay, toàn phường đã xóa hết hộ nghèo, chỉ còn 17 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Công tác QP-AN được giữ vững. Bộ máy chính quyền được củng cố, hiệu quả quản lý được nâng cao. Công tác vận động, tập hợp quần chúng không ngừng được đổi mới, tăng cường được khối đoàn kết toàn dân. Năng lực chiến đấu và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên.

Nhiệm kỳ tới (2015 - 2020), Đại hội Đảng bộ phường Cẩn An xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng phường Cẩm An phát triển bền vững theo hướng đô thị ven biển giàu đẹp, văn minh. Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Hội An lần thứ VII sẽ tổ chức vào tháng 8 tới./.

ĐỖ HUẤN

Van Dung

Lượt xem:  1,017 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường