Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2010-2014
Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2010-2014 (21/05/2015)
Liên đoàn lao động thành phố vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm 2010-2014.

 5 năm qua, phát huy những kết quả đạt được, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã chú trọng chỉ đạo phong trào thi đua theo hướng nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Các điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Hội nghị
Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện chỉ thị 03/BCT về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được CNVCLĐ Thành phố tích cực hưởng ứng, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong 5 năm đã có 1.015 lượt cá nhân được công nhận CSTĐ cấp cơ sở, 86 CSTĐ cấp tỉnh, hàng ngàn lượt CNVCLĐ được tặng bằng khen, giấy khen; có 37 đề tài KH – CN cấp thành phố và 01 công trình khoa học cấp Tỉnh được triển khai nghiên cứu thực hiện; có 85 – 95% CBCCVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm.
Các cấp công đoàn chú trọng vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gắn kết với thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Hàng năm có 90-95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa sở, 98-99% gia đình CBCCVCLĐ đạt gia đình văn hóa.
Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ thành phố 5 năm qua được thực hiện gắn với việc tích cực triển khai đạt được những kết quả khá toàn diện. Việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ nữ tham gia BCH công đoàn các cấp đạt 31,28%; tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ Thành phố là 10,63%, tỷ lệ nữ là lãnh đạo chủ chốt của thành phố là 19,1%; nhiều doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho lao động nữ... Hàng năm, có từ 97 trở lên chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hàng trăm chị là chiến sĩ thi đua các cấp, nhiều tập thể được các cấp khen cao. Phong trào nữ CNVCLĐ thành phố được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen năm 2011, Bằng khen trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà 3 năm ( 2010 – 2012), được Hội LHPN Tỉnh tặng giấy khen trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước 5 năm ( 2010 – 2015). Có 3.163 lượt chị em được công nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015, 159 chị được đề nghị công nhận cấp Tỉnh.
Phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề luôn được các cấp công đoàn chú trọng phát động, thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo CNVCLĐ. Đến nay, số CNLĐ tốt nghiệp PTTH chiếm tỷ lệ 83,4%, có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học chiếm 35%, có trình độ trung cấp chính trị chiếm 5,81% và cao cấp chính trị là 1,24%.
Phong trào vận động đóng góp, tham gia các hoạt động xã hội được CNVCLĐ hưởng ứng tích cực, góp phần xây dựng cơ sở vật chất phát triển KTXH, phục vụ dân sinh, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa nhà tạm cho hộ chính sách, hộ nghèo, chăm sóc giáo dục trẻ em, đỡ đầu con liệt sỹ, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH, xây dựng nhà tình nghĩa và các hoạt động từ thiện, nhân đạo... Ngoài ra, CNVCLĐ đã ủng hộ hơn 310 triệu đồng chương trình nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa và gần 500 triệu đồng chương trình Nhà Mái ấm công đoàn.
Với những thành tích đạt được, phong trào thi đua của CNVCLĐ thành phố 5 năm qua được Nhà nước tặng thưởng 08 huân chương lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng 23 bằng khen; UBND tỉnh tặng 10 cờ dẫn đầu thi đua khối huyện thị, đồng bằng và 118 bằng khen; Tổng LĐLĐVN tặng 03 bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng 01 cờ thi đua và 34 bằng khen; 80 lượt tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến, 106 tập thể LĐXS, 1.015 lượt cá nhân được công nhận CSTĐ cấp cơ sở, 86 CSTĐ cấp tỉnh và hàng nghìn giấy khen của Thành phố./.

UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  333 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường