Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân (14/05/2015)
Danh sách nhân sự UBND phường Cẩm An
  • Ông Lê Tấn Việt                    - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường
  • Ông Nguyễn Thành Công       - Phó Chủ tịch UBND phường
  • Ông Nguyễn Văn Quang        - Phó Chủ tịch UBND phường
  • Ông Nguyễn Minh Hải               - Ủy viên UBND, CHT. Ban CHQS phường
  • Ông Nguyễn Hồng Khánh       - Ủy viên UBND, Trưởng Công an phường.

 

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  68 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường