Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân
(14/05/2015)
Danh sách nhân sự UBND phường Cẩm An
  • Ông Lê Tấn Việt                    - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường
  • Ông Nguyễn Thành Công       - Phó Chủ tịch UBND phường
  • Ông Nguyễn Văn Quang        - Phó Chủ tịch UBND phường
  • Ông Nguyễn Minh Hải               - Ủy viên UBND, CHT. Ban CHQS phường
  • Ông Nguyễn Hồng Khánh       - Ủy viên UBND, Trưởng Công an phường.

 

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường