Hội đồng nhân dân
Giới thiệu > Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
(14/05/2015)
Danh sách nhân sự HĐND phường Cẩm An khóa XII
  • Ông Đinh Dũng       - Chủ tịch HĐND phường
  • Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch HĐND phường

 

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường