Hội đồng nhân dân
Giới thiệu > Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
(14/05/2015)
Danh sách nhân sự HĐND phường Cẩm An khóa XII
  • Ông Đinh Dũng       - Chủ tịch HĐND phường
  • Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch HĐND phường

 

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường