Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Đảng ủy
(14/05/2015)
Danh sách nhân sự Đảng ủy phường Cẩm An
  • Ông Nguyễn Đình Hùng  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
  • Ông Đinh Dũng               - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
  • Bà Lê Thị Tài                  - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường