Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Đảng ủy
(14/05/2015)
Danh sách nhân sự Đảng ủy phường Cẩm An
  • Bà Lê Thị Tài                  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
  • Ông Đinh Dũng               - Phó Bí thư Đảng ủy
  • Ông Lê Tấn Việt                - Phó Bí thư Đảng ủy
  • Bà Tống Thị Sương Nhi  - Văn phòng Đảng ủy.

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường