kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 (03/08/2018)
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

/Uploaded/file/k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuyen%20truyen%20cua%20phong%20n%C4%83m%202018_%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%A9c.doc

Lượt xem:  288 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết website
Lượt truy cập
163,969
Trong ngày: 68
Trong tháng: 980
Trong năm: 12,306